Blåser nytt liv i bruktmarkedet for landbruksutstyr

Den nye digitale markedsplassen Landbruksauksjon.no gjør det enkelt å kjøpe og selge brukt landbruksutstyr. Så langt har over 7000 gårdbrukere fra hele landet meldt sin interesse. – Dette er bondens eget marked, sier gründer Øyvind Sotberg.

Gründer Øyvind Sotberg ønsker å gjøre det enklere for bønder å kjøpe og selge landbruksutstyr. Foto: Landbruksauksjon.no

Mange norske gårder er fulle av verdifulle landbruksartikler som ikke brukes, men som kan være til stor nytte for andre. Øyvind Sotberg, som selv er bonde, fikk ideen til Landbruksauksjon.no etter å ha erfart hvor kronglete det kan være å selge landbruksmaskiner man ikke lenger har bruk for. 

– Målet med landbruksauksjon.no er å forenkle salgsprosessen og gi bønder muligheten til å gjøre en god handel, trygt og enkelt, forteller Sotberg.

Engasjerende auksjoner

Landbruksauksjon.no er skreddersydd for gårdbrukere som ønsker å kjøpe eller selge landbruksartikler, husdyr og maskiner. Auksjonsprinsippet fører til raskere omsetning og det er lagt stor vekt på brukervennlighet og trygghet. Betaling skjer trygt gjennom egne oppgjørskontoer.

– Det er viktig for oss at bøndene opplever dette både som trygt og tidsbesparende. Auksjoner er dessuten artig og spennende, mener Sotberg. 

Bruktsalg gir miljøgevinst

Landbruksauksjon.no er også en attraktiv markedsplass for traktorleverandører og utstyrsprodusenter som erfaringsvis har store problemer med å få omsatt bruktlageret sitt. Bedre utnyttelse av brukte landbruksmaskiner kan gi en betydelig miljøgevinst.

Reklame