Ikke spis sopp du er usikker på ……

Tre personer ble innlagt på intensivavdelingen på Ahus etter å ha fått i seg hvit fluesopp. Nå advarer overlege folk mot å spise sopp de ikke kjenner til.

Hvit fluesopp. Foto: sv.wikipedia.org

Totalt er åtte personer innlagt på sykehus med mistanke om alvorlig soppforgiftning. De fleste innlagte er voksne personer som har spist selvplukket sopp som et del av en måltid.

Tre av disse ligger på Ahus.

Ifølge Willy Aasebø, avdelingsleder på nyremedisinsk avdeling på Ahus, ble de tre syke etter å ha spist av samme måltid.

Nå advarer overlegen folk mot å spise sopp de er usikre på.

Hvit fluesopp (Amanita virosa) er en dødelig giftig sopp som inneholder amatoksiner. Amatoksiner er giftstoff som ved en alvorlig forgiftning vil gi leverskade. Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist hvit fluesopp.

Forgiftning med hvit fluesopp

Hele soppen er giftig, og selv en smakebit av hvit fluesopp kan gi alvorlig forgiftning. Amatoksinene er varmestabile, og blir ikke ødelagt ved steking eller koking. Symptomer kommer vanligvis 6 til 24 timer etter inntak. 
Vanlige symptomer er:  

  • Kraftig, vandig diaré
  • Magesmerter
  • Oppkast

Forgiftning med hvit fluesopp har vanligvis tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm kan det komme en periode med bedring. Økende lever- og eventuelt nyreskade kommer to til seks dager etter inntaket. 
Alvorlig forgiftning med hvit fluesopp kan føre til levertransplantasjon eller død.

Beskrivelse av hvit fluesopp

Hvit fluesopp er som navnet tilsier, en hvit sopp, med hvit hatt, hvitt soppkjøtt, hvite skiver og hvit stilk. Stilken er 10-15 cm høy, 1,5-2 cm tykk og ender i en knoll med slire (hvitaktig). Unge eksemplarer av hvit fluesopp kan forveksles med sjampinjong. Skivene hos hvit fluesopp er alltid hvite, men kan bli noe skittengule med alderen. Hvit fluesopp har hvit ring av slørrester på stilken, men ringen kan falle av.
Hvit fluesopp er en vanlig sopp som finnes i både løv- og barskog, og som vokser enkeltvis eller i små grupper.  Den vokser fra sommer til høst, med hovedsesong fra august til september. Hvit fluesopp er funnet i alle fylker i Norge, bortsett fra Finnmark. 
I andre deler av verden vokser en liknende art av fluesopp som er spiselig. Sopplukkere med fremmedspråklig opprinnelse bør være spesielt oppmerksomme på dette og lære om norske sopper for å unngå forveksling.

Reklame