Strømstans i Lågendalen og Hof

Det er i øyeblikket 3066 kunder av Skagerak Nett som er uten strøm.

Feilsøking pågår, men feilen er ennå ikke funnet.

Feilen er rettet i Svarstad-området klokken 23:54, og i Hof er de fleste kundene i ferd med å få strømmen tilbake.

Klokken 23:58 har alle Skageraks kunder fått strømmen tilbake.

Reklame