Fullstendig trafikkaos gjennom Larvik …..

I forbindelse med steinraset på E18 ved Bommestad har det blitt fulstendig kaos på omkjøringsveiene gjennom Larvik.

Veivesenet ber innstendig om at alle som har mulighet bruker indre veien mellom Porsgrunn og Holmestrand .

Reklame