Stort steinras på Bommestad, E18 stengt i sydgående løp

Det venstre felt i nordgående retning er også stengt.

Reklame