Kunnskapen om allemannsretten blant unge har skutt i været …

Flere kjenner til allemannsretten, og unges kunnskap har skutt i været, viser nye Ipsos-tall. – Årets norgesferie er noe av grunnen, tror Norsk Friluftsliv.

POPULÆRT: Overnatting ute i telt eller hengekøye er blant friluftsaktivitetene som har vært populære blant unge denne sommeren. Foto: Eivind Haugstad Kleiven/ Norsk Friluftsliv

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge. Nå viser en nasjonal undersøkelse gjennomført av Ipsos at ni av ti nordmenn har hørt om allemannsretten. Det er en økning på tre prosent fra sist undersøkelsen ble gjort i 2018.

Blant de mellom 15 og 24 år har kjennskapen til allemannsretten virkelig skutt i været. 82 prosent i denne aldersgruppen har nå hørt om allemannsretten. I 2018 var tallet på 65 prosent.

Dette er svært godt nytt, mener fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

– Hvis vi skal bevare friluftslivet slik vi kjenner det, er det viktig at de som vokser opp i dag også har et forhold til allemannsretten. Den er en viktig forutsetning for at naturen skal fortsette å være tilgjengelig for alle, sier Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

I undersøkelsen oppgir 54 prosent av befolkningen at de kjenner ganske eller meget godt til innholdet i allemannsretten, noe som er en økning på ti prosent fra 2018.

Meland er ikke i tvil om at den viktige rollen friluftslivet har fått for nordmenn under pandemien, har bidratt til den økte kunnskapen om allemannsretten.

– Spesielt årets norgesferie der mange tok turen ut i norsk natur har nok bidratt til å sette temaet på dagsordenen. Dette kommer i tillegg til den sterke friluftslivstrenden vi har vært vitne til de siste årene, sier Meland.

Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den stadig under press, understreker Meland.

– Hver gang noen forsøker å ta betalt for bruk av natur, setter opp ulovlige stengsler eller bygger ned natur som skal være åpen for alle, er det en trussel mot allemannsretten. Det er derfor viktig at vi fortsetter å lære dagens barn og unge om den, sier hun.

Fakta om allemannsretten

  • Gir alle rett til å ferdes, oppholde seg i og høste av naturen, uavhengig av hvem som er grunneier
  • Innebærer en plikt om å forlate naturen slik man fant den, og vise hensyn til andre mennesker, dyre- og fugleliv
  • 89 prosent av nordmenn har hørt om allemannsretten
  • 54 prosent hevder å kjenne regelverket meget eller ganske godt
Reklame