De som ønsker seg pol i Svarstad, kan juble….

Ingen tvil om at Svarstad trenger pol mest.

Onsdag kveld møttes politikerne i hovedutvalget for miljø, kultur og næring for å ta den endelige avgjørelsen i saken.

Tormod Knutsen (uavhengig MDG-er) tok ordet først.

– Det er ingen tvil om at det er Svarstad som trenger et pol mest. Derfor foreslår jeg et alternativ til kommunedirektørens forslag om at vi søker om vinmonopol der, sa Knutsen – som i samme slengen la på et forslag om at kommunen skulle tilbakeføre kommunale arbeidsplasser til Svarstad.

Uten en samlet posisjon, og med et fristilt Høyre, var det reell spenning knyttet til utfallet da avstemningen kom.

Og utvalgsleder Olav Nordheim brukte da også noen minutter på å telle de digitale stemmene før resultatet var klart.

Fasiten ble at de som ønsker seg pol i Svarstad, kan juble. For med stemmene fra BedreLarvik, Frp, to av tre i Høyre, SV og Tormod Knutsen ble det flertall for å søke om pol her.

Vi tror ikke helt på at det at folk kan kjøpe vinen sin i nærmiljøet der de bor skal føre til så mye drikking. Og denne avgjørelsen kan vi la Vinmonopolet ta, sa Lise Agatha Winther, som støtte forslaget om søknad for Svarstad.

Hurra, nå ble jeg glad på vegne av Svarstad! Det er et første steg til flere arbeidsplasser i Svarstad. – det er så bra at politikerne i hovedutvalget gikk inn for å jobbe for økt næringsaktivitet i Svarstad sentrum. Vi er helt avhengig av å få mere næring til lokalsenteret. Hvis Vinmonopolet velger å etablere butikk i den nordre delen av kommunen betyr det mange nye arbeidsplasser – ikke bare på selve vinmonopolet men også i de andre butikkene i sentrum, sa Lindtvedt til ØP rett etter at avgjørelsen var tatt.

Reklame