Sebramusling i Norge….

På lista over verdens 100 verste. Kan gjøre stor skade – nå advares akvarie-eiere.

LANGT FRA USKYLDIG: Miljødirektoratet frykter nå at sebramuslingen får fotfeste i norsk natur. Foto: Privat

Sebramuslingen ser kanskje ganske uskyldig ut på bildet, men kan forvolde stor skade for sine omgivelser.

– Den står på Verdens naturvernunions liste over de 100 verste fremmede artene i verden , og er noe vi absolutt ikke vil ha ut i naturen vår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding. 

Observert i Norge

Nå slår Miljødirektoratet alarm etter at sebramuslingen er observert i minst ett norsk akvarium her til lands.

Ifølge direktoratet er dette en art som kan spres gjennom mosekuler, som har vært til salgs også i norske nettbutikker.

Her er sebramuslingen i mosekulen den ble funnet i. Foto: Privat

Mosekulen består av grønnalgen Aegagropila linnaei, og er forbudt å innføre til Norge uten spesiell tillatelse fra Miljødirektoratet. Det er i slike kuler sebramuslingen kan være blindpassasjer. Sebramuslingen er allerede observert i Sverige, og basert på et bilde fra en norsk akvarie-eier, har både svenske og norske eksperter slått fast at det sannsynligvis er en sebramusling som er avbildet.

– Selv om det ikke er tillatt å innføre disse kulene fritt til Norge skjer dette likevel, trolig på grunn av manglende kjennskap til regelverket, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Svært høy risiko

Dersom sebramuslingen slippes ut i norsk natur utgjør den en svært høy risiko, ifølge Artsdatabanken. Den formerer seg raskt, bygger tette kolonier og utkonkurrerer arter som forekommer naturlig.

Arten er også kjent for å tette rør til både renseanlegg, vannkraftverk og drikkevannsanlegg.

Hambro påpeker at fremmede arter kan være vanskelige å bli kvitt: Hvis en fremmed art først får etablert seg, er det ofte både vanskelig og dyrt å bli kvitt den. Tidlig varsling om fremmede arter er derfor viktig, for å forebygge at arten etablerer seg i landet, påpeker hun.

Må destrueres

Direktoratet  oppfordrer nå spesielt akvarie-eiere til å destruere mosekuler om de har kjøpt noen, og om å varsle butikken de er kjøpt i.

Samtidig oppfordrer de alle som har solgt ulovlig innførte mosekuler om å varsle kundene.

Mosekulene destrueres enten ved å koke eller fryse dem, for deretter å pakke dem inn i en pose og kaste det restavfallet.

Reklame