Foreslår laksefiske i Drammensfjorden 

Miljødirektoratet foreslår å åpne Drammensfjorden for laksefiske, fordi Drammenselva og Lierelva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Miljødirektoratet foreslår nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner. Høringsfristen er 31. mars. Foto: Jarl Koksvik

– Av behandlingstekniske og smittvernmessige årsaker er det en fordel at det er lite laks i elver infisert med G. salaris. Derfor er det vanlig praksis å tillate fiske etter laks i infiserte vassdrag og nærliggende sjøområder fram til parasitten er utryddet, sier Ellen Hambro.

Reklame