Dødsulykke mellom bil og traktor ved Gavelstad …

SISTE: Fører av personbilen er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet.

Veien er stengt i påvente av kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Vegvesenet.

Klokken 15:31 31.08 22

Melding om trafikkulykke mellom bil og traktor på Østsideveien rett før Gavelstad. 1 person fastklemt.

Redningshelikopter på vei

Veien er helt sperret og vil være det en god stund fremover.