Bondelaget vokser….. Snart er 62.000 medlemmer i Norges Bondelag.

Norges Bondelag hadde ved utgangen av fjoråret 61.827 medlemmer. 3487 nye medlemmer kom til i 2014, noe som gir en medlemsøkning på 368 medlemmer (0,6 prosent).

elnxeyw97lcdzuanjung

Snart er 62000 medlemmer i Norges Bondelag. Foto: NB

– Medlemsvekst viser at bønder og folk i bygdenorge tror på Norges Bondelag. Også er det skikkelig bra at økningen i gjennomsnittlig innmeldingsalder for hele organisasjonen har flatet ut i løpet av 2014, sier Kaja Heltorp, leder for verveprosjektet Tørre å spørre, i Norges Bondelag.
Hele 13 fylker har medlemsvekst, og blant annet er Hedmark inne i en svært god trend med 80 flere medlemmer enn ved utgangen av 2013. Prosentvis har Finnmark størst vekst, med hele 6,5 prosent.
– Å ha mer fokus på å tørre å spørre folk om å bli medlemmer i Bondelaget har åpenbart hatt en effekt, men også aksjonene under jordbruksforhandlingene i fjor vår hadde støtte i befolkningen og gjorde Bondelagets arbeid mer synlig. Dette ser vi ved at innmeldingene fra folk som ikke har gård men som støtter arbeidet vårt har økt i år, sier Heltorp i en pressemelding.