Stor oppslutning om Senterkonferansen 2015 på Kongsberg i helga.

Buskerud Senterparti samla drøyt hundre deltakere i helga til sin årlige Senterkonferanse på Kongsberg. Med ei imponerende liste av forelesere på nasjonalt toppnivå i tillegg til lokale størrelser, vekker Senterkonferansen  anerkjennelse langt utenfor fylkets grenser.

Kommunereform.

Lørdagens tema var konsentrert rundt den foreslåtte kommunereformen. Stortingsrepresentant Heidi Greni (SP) innledet til diskusjon, deretter orienterte en lang rekke lokalpolitikere om hvordan  situasjonen i egen kommune fortoner seg.

Trygg mat uten antibiotikaresistente bakterier.

Matsikkerhet er viktig for folk flest. Buskerud Sp hadde fått tak i noen av landets fremste fagfolk på emnet til lørdagens konferanse. Tore Midtvedt og Dag Berild holdt begge tankevekkende foredrag om hva antibiotikaresistente bakterier kan gjøre med folkehelsa. Og oppfordret sterkt til å redusere bruken av antibiotika både i folkemedisin og i landbruket.

Søndagens programposter var: Menneskeskapte klimaendringer – konsekvenser for beredskap og norsk næringsliv. Her bidro Johan C. Løken, leder av Det norske Skogselskap og Inger Hanssen-Bauer leder ved Norsk Klimaservicesenter med faglige innledninger.

Senterkonferansen ble avslutta med temaet: Trygt arbeidsliv – hva skjer – hva gjør vi – midlertidige ansettelser? Innledere her var Roar Eilertsen fra Defacto og Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Arrangørene i Buskerud Sp sier at formålet med konferansen er tredelt, nemlig: deltakerne skal få faglig påfyll, bli kjent med nye mennesker og dessuten vise at politikk er gøy!

800_044

Fylkesleder i Buskerud Senterparti Kari Anne Sand til venstre ønsket velkommen til drøyt hundre deltakere på Senterkonferansen på Kongsberg i helga. Her sammen med stortingsrepresentantene Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen.

800_055

Per Olaf Lundteigen sammen med fra venstre Tore Midtvedt professor i mikrobiell økologi, Dag Berild overlege infeksjonsmedisinsk avd. på UIO og Ine Wigernæs doktorgrad i fysisk aktivitet.

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame