Bominnkreving på E18 starter klokken 12:00 i dag

50 kroner gjennom Vestfold

I fjor sommer åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsminister Erna Solberg 25 kilometer med splitter ny motorvei på strekningen Gulli-Langåker. Frem til nå har det vært gratis å kjøre på veien, men klokken 12.00 i dag starter innkrevingen av bompenger.

Lavere satser

Vestfold fylkeskommune har i lang tid jobbet for lavere bompengesatser på E18. Fylkestinget har vært svært opptatt av saken, og fylkesordfører Per- Eivind Johansen har sammen med resten av den politiske ledelsen hatt tett dialog med samferdselsdepartementet.

Satsene var opprinnelig planlagt til 116 kroner, men er nå satt ned til under halvparten. Per i dag er det seks antennepunkter med et samlet beløp på 50 kroner gjennom Vestfold. I tillegg får bilister med bombrikke 10% rabatt.

Hindre trafikklekkasje

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen håper de senkede bomsatsene vil føre til at trafikklekkasjen til sideveiene blir minst mulig.

– Den nye veien betyr først og fremst færre ulykker fordi forbikjøringer nå er en saga blott. Jeg håper bilistene fortsetter å kjøre på E18 også etter at innkrevingen starter, slik at vi kan redusere antall alvorlige ulykker, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Lengre innkrevingsperiode

Det er en løsning med lavere lånerente og lenger innkrevingsperiode som gjør at summen for å kjøre gjennom Vestfold nå er nede i 50 kroner. Beregningsrenten er redusert fra 6,5 til 4,5 prosent, og innkrevingsperioden er forlenget med 5 år. Dette er i tråd med fylkestingets ønsker.

Arbeidet med veien har pågått siden 2011, og den totale kostnaden er på 2,4 milliarder kroner.

Takster som gjeler fra 12.januar 2015:

Prisene er fullpris for lett kjøretøy/tungt kjøretøy

Godt at det åpnes flere firefeltsveier så OL-pampene kommer seg fram. Foto: Jan E. Thorstein

Fra åpningen av nye E18.  Foto: Jan E. Thorstein

–    Gulli: 5,00/10,00
–    Ramsum: 11,00/22,00
–    Fokserød: 6,00/12,00
–    Natvall: 7,00/14,00
–    Skinnmo: 9,00/18,00
–    Sky: 12,00/24,00