Samarbeidsavtale mellom Statskog og Sametinget undertegnes i dag…..

Sametinget og Statskog er enige om å fornye sin samarbeidsavtale. Nytt i avtalen, som undertegnes tirsdag 13. januar, er at Statskog og Sametinget skal legge til rette for å styrke dialogen mellom utbyggingsaktører og samiske rettighetshavere ved endret arealbruk, skriver Statskog i en pressemelding.

– Vi mener at dette vil bidra til å bedre prosessene i kontakten mellom utviklingsaktører og reindrifta i arealutbyggingssaker, sier sametingspresident Aili Keskitalo og Statskogs styreleder, Gunnar Olofsson.

Den første samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog ble underskrevet i 2012.

Formålet med avtalen er å etablere forutsigbare rammer for kontakt mellom Statskog SF og Sametinget. Avtalen pålegger Sametinget og Statskog å legge til rette for at utbyggingsaktører og samiske rettighetshavere kan inngå avtaleregulert samarbeid om utredninger og beslutninger knyttet til planer om endret arealbruk.

– Vi ønsker å motivere utbyggings- og industriaktører som vil operere i tradisjonelle samiske områder, om å oppnå enighet med samiske rettighetshavere, for eksempel reindrifta. Konkret betyr dette at vi forventer at næringslivet søker dialog og enighet med eksisterende rettighetshavere på arealene. Det er ikke lenger tilstrekkelig å bare forholde seg til myndighetsprosessene, understreker sametingspresident Aili Keskitalo.

Olli og Arnstad. Foto: Statsskog

Olli og Arnstad. Foto: Statsskog

Reklame