Larvik Håndballklubb på konkursens rand….

Det ble i dag kjent at Larvik Hånballklubb står i fare for å opphøre fra 20. februar.

Larvik_1990Klubben

Styrelederen er klar i sin tale om at det nå må skaffes minimum 5 millioner kroner for at klubben kan leve videre etter 20. februar.

Årsaken til den akutte situasjonen som nå har oppstått er en dårlig økonomisk styring, sviktende inntekter, altfor høye driftskostnader og en direkte feilsatsing på Jippi Lekeland.

I høst fikk klubben et lån fra Larvik kommune som har gått med til å dekke tidligere problemer med feilrepporteringer i inntekter og utgifter, men det har nå kommet fram at problemene har vært mye større enn det som ble konstatert på høsten 2014.

Dersom klubben ikke reddes kan det bety at alle i stjernene norsk håndball vil stå uten en klubb å spille for om kort tid.