Verdens første matjordpris.

Verdens første matjordpris.

Svend Aage Petersen fra Barkåker i Tønsberg kommune er tildelt «Årets matjordpris 2015»

Svend Aage Petersen fra Barkåker i Tønsberg kommune er tildelt «Årets matjordpris 2015»

Svend Aage Petersen fra Barkåker i Tønsberg kommune er tildelt «Årets matjordpris 2015»

Det er Jordvern Vestfold, som har oppretta historias første «Matjordpris». Utmerkelsen skal tildeles en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og i den offentlige debatten om arealdisponering.

I juryens begrunnelse for tildelinga står det blant annet at: «Svend Aage Petersen har et sterkt miljøengasjement og evner å se ulike hensyn i sammenheng, hvor framtidig matsikkerhet er sentralt. Årets prisvinner har gjennom målretta og svært grundig arbeid for at ny togstasjon i Horten skal plasseres sånn at matjord i størst mulig grad ivaretas for framtidig matproduksjon. Svend Aage Petersen har vært leder av aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest og vært en viktig pådriver for Snøhettas mulighetsstudie for Skoppum som framtidig miljøbydel og stasjonsby i Horten. Denne mulighetsstudien har vist at Skoppum Vest-alternativet både kan ivareta matjorda og gi en bærekraftig og langsiktig bydels- og knutepunktutvikling på Skoppum, samtidig som at Hortens byutvikling ivaretas og Høgskolen og forskningssenteret på Bakkenteigen sikres nødvendig ekspansjonsmuligheter», heter det videre i begrunnelsen.

Dessuten er prisvinneren opptatt av å dokumentere synspunktene med tall der det er mulig i tillegg til at han sjekker ut ny teknologi innafor transport. Ved siden av å fokusere på matjorda var Petersen redaktør og la ned et enormt arbeid ved utarbeidelse av rapporten «Er Vestfolds søknad til UNESCOs verdensarvliste forenlig med stasjonsutbygging nær Borrehaugene?»

Litt mer om arbeidet til Knutepunkt Horten Vest (KHV) kan du se her: http://www.knutepunkthortenvest.no/

Tekst og foto: Olav Nordheim