Dialog for et styrka jordvern.

Jordvern Vestfold fylte Amfiet på Gjennestad vgs. (Gartnerskolen) tirsdag i forrige uke, da de arrangerte åpent møte om dialogbasert arealutvikling. Professor og prosjektleder for Jærsmiå Dag Jørund Lønning holdt et engasjert og tankevekkende foredrag om erfaringene fra Jæren. «Ja, vi kan både verne matjorda og bygge for ei veksande befolkning», sa han. Jærsmiå består av sentrale og profilerte representanter for landbruk, bolignæring, næringsforening, friluftsorganisasjoner og verneinteresser på Jæren.

Etter foredraget fra Dag Jørund Lønning, som i tillegg er kåra til årets landbruksblogger, var flere aktuelle diaolgpartnere i Vestfold utfordra til å svare på om vi trenger et tilsvarende dialogforum i Vestfold.  Vi står overfor en stor befolkningsvekst globalt, nasjonalt og regionalt. Mer folk betyr mer boligbygging i tillegg til økt behov for mat. Samfunnet må utvikles uten at matjorda bygges ned.

Innlederne på dialogmøtet for et styrka jordvern, fra venstre: Professor Dag Jørund Lønning fra Jærsmiå, landbruksdirektør i Vestfold Olav Sandlund, ungdomspolitiker Martin Gran (V), daglig leder i Sandefjord Næringsforening Marit Sagen Gokstad, ordfører i Andebu Bjarne Sommerstad (Sp) og fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF).

Innlederne på dialogmøtet for et styrka jordvern, fra venstre: Professor Dag Jørund Lønning fra Jærsmiå, landbruksdirektør i Vestfold Olav Sandlund, ungdomspolitiker Martin Gran (V), daglig leder i Sandefjord Næringsforening Marit Sagen Gokstad, ordfører i Andebu Bjarne Sommerstad (Sp) og fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF).

005

Leder i Jordvern Vestfold Vidar P. Andresen ønsker velkommen til det åpne møtet om dialog for et styrka jordvern.

Jordvern Vestfold.

Vidar P. Andresen fra Sandefjord ble gjenvalgt til leder av Jordvern

Vestfold på foreningens årsmøte tirsdag i forrige uke. Gjenvalgt ble også nestleder Sigbjørn Fjærvoll fra Stokke. Øvrige styremedlemmer er: Heidi Engeset, Horten, Kristen Skoli fra Sandefjord og ny Arne Nøkland fra Re.

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark. Organisasjonen skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og oponion søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. Jordvern Vestfold har 255 medlemmer.

Tekst og foto: Olav Nordheim.