MOTSTANDSKAMPEN I HEDRUM

MOTSTANDSKAMPEN I HEDRUM

  1. april er det 75 år siden Tyskland inntok Norge, og 5 års redselsregime begynte. Mange, også i vårt distrikt, gjorde en
    Martin Lie var en sentral person i motstandsbevegelsen i Lågendalen. Ikke minst var han, med lastebilen sin, en nyttig mann for transporten av hjemmefrontmateriell. Med sitt tillitvekkende vesen ble han aldri tatt av tyskerne eller nazi-politiet. I mange år var han omviser på Hedrum bygdetun, og bildet er tatt i den forbindelse.

    Martin Lie var en sentral person i motstandsbevegelsen i Lågendalen. Ikke minst var han, med lastebilen sin, en nyttig mann for transporten av hjemmefrontmateriell. Med sitt tillitvekkende vesen ble han aldri tatt av tyskerne eller nazi-politiet. I mange år var han omviser på Hedrum bygdetun, og bildet er tatt i den forbindelse.

    stor innsats for at Norge igjen skulle bli et fritt land.

Hedrum historielag vil markere dagen med et møte på Hedrum bygdetun. Her vil det bli vist en film hvor det er intervjuer med noen av dem som var mest aktive i motstandskampen i Hedrum under krigen, de fleste fra Kvelde. Det kan nevnes Martin Lie, Sverre Borg, Kristen Kristensen og Erik Steinsholt. Opptakene er gjort av Per Dag Nordkvelde i den gamle hjemmefronthytta fra Stordalen, som Martin Lie fikk satt opp ved Anundsjø.

Det blir utlodning og enkel bevertning.

Hedrum bygdetun torsdag 9. april kl. 18.30.

Reklame