Øyakrysset i Larvik: 8,2 millioner kroner fra staten til midlertidig utbedring

– Trafikken gjennom Øyakrysset på riksveg 40 i Larvik skal bli tryggere og få bedre flyt. Derfor ber regjeringen nå Statens Vegvesen om å gjøre en del nødvendige utbedringer av krysset, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselminister Ketil Solvik Olsen

Samferdselminister Ketil Solvik Olsen, Foto: Jan E. Thortein

– Dette krysset har lenge vært en flaskehals for trafikken i Larvik. Mang en ferjereisende familie og yrkessjåfør har irritert seg over å bli sittende fast i kø på vei ut av ferjen. Nå finner vi en løsning som gjør hverdagen bedre.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Vegdirektoratet om å iverksette midlertidig utbedring av krysset innenfor Statens vegvesens budsjett for 2015. Tiltaket har en prislapp på 8.2 millioner kroner, og er i tråd med en løsning utarbeidet med lokale aktører.

– Det er viktig at vi nå skjærer gjennom i denne saken, slik som vi også gjorde med ferdigstillelse av E18 mellom Tønsberg og Sandefjord. Det har vært sterkt påtrykk fra FrP og Høyre politikere fra lokal- og rikspolitikken, både nå og over lang tid. Jeg er glad for at vi kan vise handlekraft og få på plass en løsning som mange har etterspurt.

Statens vegvesen leder arbeidet med en analyse av mulige løsninger for transportutfordringer i Larvik. Jernbaneverket, Larvik havn og Vestfold fylkeskommune deltar i arbeidet med analysen, som blir ferdig i 2016. Det er ventet at analysen vil presentere en ny løsning for Øyakrysset.

Øyakrysset_2X02107

Øyakrysset. Flyfoto: Jan E. Thorstein

 

Reklame
%d bloggere liker dette: