Regjeringas Minnemedalje 1939 – 1945 tildelt 21 fra Larvik.

Frigjøringsdagen 8. mai ble 21 kvinner og menn bosatt i Larvik hedra med Regjeringas Minnemedalje for ekstraordinær innsats under den andre verdenskrig. Medaljene ble utdelt av Ordfører Rune Høiseth ved en høytidelig sammenkomst på Bøkekroa i en vårgrønn Bøkeskog.

Det har vært en utstrakt oppfatning at mange som gjorde en innsats under okkupasjonen 1940 – 1945 ikke har fått en riktig anerkjennelse for sitt arbeid. Særlig den sivile innsatsen. Mye av motstandsarbeidet som ble utført faller utafor kriteriene for tidligere tildeling av de militære ordener.

o   Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

o   Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.

o   Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.

 • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.
 • 030

  14 av de 21 bosatt i Larvik var tilstede og mottok hver sin Minnemedalje av Ordfører Rune Høiseth. 1. rekke fra venstre: Synnøve Thvedt Fønhus, Thorleif Hansen, Gudrun Therese Kjølnes, Helge Victor Andresen, Torger Bakkene og Ole Hedvard Holm. 2. rekke fra venstre: Leif Steinsholt, Jacob Rauan, Egil Roar Lunde, Baard Helle, Kaare Olsen, Jan Thomas Høeg, Jens Eidsten og Thor Rauan. I tredje rekke står representanter fra Larvik Forsvarsforening, Larvik Sjømannsforening, Heimevernet og Ordfører Rune Høiseth. Disse var forhindra fra å være tilstede og vil få sine velfortjente medaljer utdelt seinere: Ingvald Wahl, Trygve Laheim, Finn Hagen, Gunnar Foldvik, Odd Steinsholt, Liv Kathe Tvedten og Åse Marie Østby Døvle.

 • 026

  Synnøve Thvedt Fønhus var med ved slaget om Vinjesvingen. Der norske styrker under kommando av løytnant Thor O. Hannevig holdt stilling mot overlegne tyske styrker fram til 5. mai 1940. Synnøve tjenestegjorde som Lotte. Seinere var hun aktiv som distributør og utgiver av illegale aviser på Notodden helt fram til maidagene i 1945.

 • 016

  Leif Steinsholt mottar sin medalje av Ordføreren. Leif var sammen med flere av sine brødre med i ei motstandsgruppe i Vestmarka. Til høyre sitter hans kone Gerd Jorunn. Krigsseileren Egil Roar Lunde sitter og venter på sin medalje.

 • 009

  Her sitter to krigsseilere: Jacob Rauan mottar sin medalje av Ordføreren og Thorleif Hansen venter på sin.

 • 047

  Norge takker deg for innsatsen 1939 – 1945

  Tekst og foto: Olav Nordheim

Reklamer