Venter lenge med bilvasken

Nordmenn lar det gå lang tid mellom hver bilvask, viser en ny undersøkelse. Noen dropper rengjøringen fullstendig.

To tredjedeler av bileierne lar det gå mer enn en måned mellom hver gang de kjører innom en bensinstasjon eller vaskehall for å gjøre rent bilen, viser undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

bilvask_01

Også blant dem som vasker bilen hjemme på egen gårdsplass svarer drøyt halvparten at det skjer sjeldnere enn en gang i måneden.

– Med normal bilbruk blir dette for sjelden. Jevnlig vask og pleie forlenger bilens levetid og reduserer mottakeligheten for rustangrep. Derfor er godt vedlikehold god biløkonomi, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Både blant selvvaskerne og automatvaskerne oppgir rundt 30 prosent at de vasker bilen akkurat månedlig. Blant begge grupper finnes i tillegg en mindre andel ivrige som sørger for ren og blank bil enda oftere.

Alltid møkkete

Mer enn 10 prosent innrømmer at bilen aldri blir vasket, verken hjemme eller i automat.

– Det er bekymringsfullt, for når bilen er virkelig møkkete kan det også gå utover trafikksikkerheten, mener ABL-sjefen.

Mer gledelig synes han det er at mange ønsker å være miljøvennlige når de skal vaske bilen. Ved valg av vaskehall sier seks av ti spurte at det har betydning at kjemikalier og avfall håndteres på en miljøvennlig måte.

– 17 prosent svarer til og med at dette er svært viktig. For seks prosent er det helt avgjørende. På dette området skjer det heldigvis svært mye, blant annet i regi av ABL-foreningen Forum Bilvask, som er en sammenslutning av aktører knyttet til bilvaskutstyr og kjemikalier. Bransjen jobber nå målbevisst med miljøforbedringer.

Strengere krav

Det store omslaget kom da forurensningsforskriften ble skjerpet for bensinstasjoner og verksteder fra 2007, ifølge Egil W. Zenker, daglig leder i Norkem AS, som fremstiller kjemiske produkter til blant annet automatisk og profesjonell bilvask.

– Nå kan ikke avløpsvannet inneholde mer enn 50 milligram olje per liter, og det tas prøver for å kontrollere dette. Noen kommuner har på egenhånd satt grensen enda lavere. I den seriøse del av bilvaskbransjen har dette faset ut gammeldagse produkter med høyt innhold av harde løsemidler, sier Zenker, som også er medlem av arbeidsutvalget i Forum Bilvask.

Produsentene har funnet frem til nye sammensetninger, og i noen grad også nye råstoffer, for å kunne tilby midler som er effektive til for eksempel avfetting og fjerning av veisalt og vanskelig skitt.

– Svanemerket, som forvaltes av Stiftelsen Miljømerking, har blitt en viktig standard å måle produktene mot. Det innebærer høye ambisjoner, for merket stiller strenge krav både til produksjon, innhold og gjenvinning. Mange av de større bilvaskaktørene krever allikevel svanemerket på alle vaskemidlene sine, sier Egil W. Zenker.

Reklame