Opplev Vikersundsvevet i over 100 km/t

Hvem tør å være først ut? Stiftelsen Vikersund Hoppsenter har fått midler av Buskerud fylkeskommune til ZipRider som vil gjøre det mulig å «sveve» fra toppen av bakken og ned på sletta med en toppfart på 120 km/t. Nærmere verdensrekord-kicket kommer man ikke!

Vikersundbakken sommer wire

Vikersund Hoppsenter vil tiltrekke seg publikum sommerstid. Nå får de 250 000 kroner av fylkeskommunen til utvikling av nye opplevelser.

Vikersund Hoppsenter satser mye på å utvikle helårsaktiviteter for å gi publikum og turister et bredere tilbud, sier Bjørn Espen Hovde, daglig leder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

Nå får de 250 000 kroner av Buskerud fylkeskommune til konseptutvikling av en såkalt Zip Rider og klatrevegg i hoppanlegget.

– En Zip Rider er en slags sele som publikum festes fast i, for så å seile fra toppen av storbakken og ned til sletta, forklarer Hovde.

Verdens eneste i sitt slag

Hovde sier sveveturen vil bli verdens eneste i sitt slag når man kombinerer lengde, helling og hastighet:-

  • 532 meter lang line
  • 183 meter høydeforskjell
  • 34% helling fra topp til bunn
  • Toppfart: 112 km/t

Hovedutvalget ser det som en eventyrlig mulighet her til å ta i bruk Vikersund Hoppsenter også på sommertid, sier Tom Erik Hauger (Frp), leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune

Opplevelser i tilknytning til den satsing som gjøres på reiseliv i fylket er av stor viktighet, slik at Buskerud også på sommertid har et mangfold av opplevelser, fortsetter Hauger

Det at Buskerud fylkeskommune støtter dette ved å bevilge 250 000 til utredning av konseptet er meget verdifullt for oss. Det gir oss mulighet til å utrede konseptet ytterligere, fortsetter Hovde.

Vil ha sommeraktiviteter

Skiflyvningsanlegget er kjent for suksessfulle hopprenn i form av World Cup og VM i skyflyvning vinterstid.

Anleggets øvrige aktivitet er knyttet til lokal fotball- og håndballaktivitet, ulike arrangementer og uorganisert aktivitet i form av turgåing, bakkeløp og andre aktiviteter.

Bakgrunnen for at Vikersund Hoppsenter ønsker å utvikle anlegget videre er at potensialet for publikumsgjennomstrømning anses som enda større.

– Anlegget egner seg til mange ulike aktiviteter både sommer og vinter, mener Hovde.

Utvikling av hoppanlegget

Det er i den anledning utarbeidet et konsept for en Zip Rider og klatrepark slik at hoppsenteret i større grad har muligheter til å tiltrekke seg publikum og sørge for større inntekter til drift og utvikling av anlegget.

– Begge aktivitetene er tilpasset bevegelseshemmede og vil passe hele familien, sier Hovde.

Hele prosjektet har en totalkostnad på 12 millioner kroner.

Målet med prosjektet er å gjøre hoppsenteret bedre rustet til å stå på egne ben og ikke være like avhengig av eksterne driftstilskudd slik situasjonen er i dag.

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter eier og driver hoppanlegget i Vikersund. Skiflyvningsanlegget er tildelt status som nasjonalanlegg av Kulturdepartementet frem til 2019 og mottar årlig driftstilskudd av staten i kraft av denne statusen.

Eierskapet er organisert som en stiftelse bestående av Vikersund IF, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune.