I morgen, onsdag er det HISTORIETUR til Søndre Holtesetra i Hvarnes

Onsdag kveld har Hedrum historielag tur til Søndre Holtesetra i Hvarnes. Denne setra var i drift med kuer helt til 1964. De siste som dreiv der, var Gudrun og Ragnvald Holt. Ennå står tre av seterhusa, og setervollen blir holdt oppe, takket være Arne Fjellberg og Sidsel Christoffersen fra Tjøme. De slår vollen med ljå og hesjer høyet. I tillegg lauver de de gamle askekallene som står på den bratte setervollen. Arne vil på onsdagskvelden vise hvordan en skjærer lauv, og han er ikke redd for å klatre opp i trærne.

Etter at vi har fått høre om seterhistorien i området, blir det en god kaffepause, og en liten vandring for de som er spreke nok. Vi regner med at deltakerne har med mat og drikke. Alle er velkomne, og en kan kjøre helt fram. Det er merka fra Hvarnes skole.

Frammøte kl. 18.00.

022

Arne Fjellberg er vel den eneste i vårt distrikt som ennå driver med lauving. Her er han på Søndre Holtesetra, og har kappa et yngre asketre i ca 2 ½ meters høyde, slik at det kan bli en ny askekall. Til høyre står to eldre askekaller og venter på å bli høsta. På toppen av bakken ser vi det gamle seterfjøset.

Reklame