Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet

Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan være stor for årstiden. NVE følger situasjonen tett med tanke på mulig flomfare.
Snø_DSC03550

Foto: Jan E. Thorstein

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 6. august 2015.

Varmt vær og snøsmelting medførte i begynnelsen av juli til flom på oransje nivå mange steder i indre strøk av Sør-Norge, og snømengdene i Norge ble redusert med omtrent en fjerdedel. I resten av juli har snøsmeltingen i fjellet vært moderat. Det har tidvis smeltet mye snø, men det har også vært netter med nattefrost hvor snøsmeltingen har stoppet opp.

Det er fortsatt mye mer snø enn normalt for denne tida av året i fjellet i Sør-Norge, samt i fjellområdene i indre strøk av Nordland og Troms. Mange steder er dette den mest snørike august siden 1958, og mange steder hvor det normal er barmark, ligger det nå snø, ifølge våre snøkart (www.senorge.no).

Over 900 – 1100 moh. i de vestligste fjellområdene i Sør-Norge vil man finne vel så mye snø som barmark. Turistforeningen melder at i disse områdene kan det være vanskelig å se de rødmerkede T’ene over 1000 moh., siden de fremdeles er nedsnødd (http://www.dnt.no/foremeldinger).

I Jostedalen er det målt 1,7 m tykk is på et fjellvann ved 1200 meters høyde, og over 1200 moh. er det fremdeles relativt vinterlig.  I den østlige delen av Langfjella, ligger snøgrensen stort sett høyere.

I Nord-Norge er det også snø flere steder hvor det normalt er barmark, og snøgrensen ligger i gjennomsnitt rundt 1000 moh. Det er mer snø enn normalt flere steder, og snøsmeltingen gjør at vannføringen i bekker og elver i fjellet er større enn vanlig.

På grunn av de uvanlig store snømengdene i høyfjellet, er faren for snøsmelteflom fremdeles til stede i bekker og elver som drener høyfjellet. Flere bekker og elver i fjellet har større vannføring enn vanlig på grunn av snøsmeltingen, og vi ber folk som ferdes i fjellet være oppmerksomme på det. Bekken man kan vade over om morgenen kan være større og vanskeligere å vade senere på dagen.  Høye temperaturer kan lokalt føre til uvanlig stor vannføring, og kombinert med regn kan mange fjellbekker, og elver og bekker som drenerer høyfjellet, raskt bli flomstore. Spesielt utsatt er de vestlige fjellområdene i Sør-Norge, fra Breheimen i nord til Etne- og Saudafjellene i sør. Vassdrag i indre strøk av Nordland, og enkelte steder i Troms er også utsatt.

NVE følger utviklingen tett og eventuelle flomvarsler vil publiseres på http://www.varsom.no. Fotturister i fjellet kan også se på http://www.dnt.no/foremeldinger.

Reklame