Naboene fra Hagalia gikk under bakken til den nye E18 forbi Larvik.

I dag hadde vegvesenet invitert naboene til den nye Larvikstunnelen til en omvisning ned i tunnelen. Naboene som har vært spesielt utsatt med sprengninger og rystelser.

800_DSC05928

Mange hadde møtt opp for å se inne i tunnelen. Foto: Jan E. Thorstein

Tunnelene er foreløpig bare råsprengt, uten innredning og veidekke, men det var mulig å kjøre ned med et par minibusser.

800_DSC05949

Fine informasjonstavler var satt opp. Foto: Jan E. Thorstein

800_DSC05955

Det var lang kø for å bli med minibussene inn i tunnelen. Foto: Jan E. Thorstein

Det var mange som møtte opp og fikk en fin innføring hva som hadde skjedd og hvilke arbeider som gjenstår. Nede i tunnelen mot Bøkeskogen fikk de besøkende se en stor borerigg i fullt arbeide. Det gjenstår ennå ca 300 meter før det er gjennomslag ut mot Kilen og Bøkeskogen. Det er beregnet ca 2 måneder på gjenstående sprengning før innredning og elektroarbeider kan komme i gang.

800_DSC05966

Ennå er det 300 meter igjen før det er gjennomslag ved Bøkeskogen. Foto: Jan E. Thorstein

800_DSC05976

Det bores 5 meter inn i fjellet før hullene lastes med 800 kilo sprengstoff for hver salve. Foto: Jan E. Thorstein

Reklame