Løsning på striden om avgangstider fra Sandefjord mellom ColorLine og Fjordline

Sandefjord kommune, Fjord Line og Color Line er kommet til enighet om nye avgangstider for rederiene på ruten Sandefjord-Strømstad

logo-fjordline.png            logo-large

Forliket innebærer nye seilingstider for ruten og at Fjord Line vil trekke sine søksmål mot Color Line og sitt søksmål mot Color Line og Sandefjord kommune som skulle starte i Sandefjord tingrett den 14. september.

De tre partene er blitt enige om at Color Line skal ha morgenavgang fra Sandefjord klokken 07 og 10, mens Fjord Line har morgenavgang klokken 0830. I tillegg regulerer forliket tilgang til infrastruktur i både Sandefjord og Strömstad.

Et vilkår for at rettsforliket skal kunne tre i kraft, er at ESA, som er EØS sitt konkurranseorgan, lukker den pågående undersøkelsen av Color Line og kommunen. Det er også en forutsetning at de folkevalgte i Sandefjord godkjenner enigheten som er arbeidet frem gjennom rettsmeklingen.

Dette betyr at det er noen steg som gjenstår, men partene er enige om en løsning. Dersom formannskapet i Sandefjord og ESA godkjenner løsningen vil de nye rutetidene iverksettes så raskt som mulig, sier rådmann Gisle Dahn i Sandefjord.
Han er fornøyd med at kommunen og de to rederiene har klart å bli enige.
– Dette gjør at alle parter får forutsigbarhet, og at både Sandefjord kommune og rederiene kan utvikle sine virksomheter innenfor trygge rammer, sier Dahn – som vil anbefale formannskapet å godkjenne forliket.

Også de to rederiene uttrykker tilfredshet med at det nå foreligger et omforent forslag til avtale.
– Tonen i rettsmeglingen var god og konstruktiv. I slike sammenhenger er det snakk om å vise fleksibilitet og være løsningsorientert. Det har alle vært i denne saken. Fjord Line og Color Line vurderer fortsatt ulikt de juridiske aspektene i denne saken, men vi var alle enige om at det var fornuftig å få bilagt denne saken uten å måtte gå kostnads- og tidskrevende runder i retten. Nå er vi alle innstilt på å legge konflikten om rutetilgangen mellom Sandefjord og Strømstad bak oss, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line og konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i en felles uttalelse.

De to rederiene og kommunen er, som en del av enigheten i rettsmeklingen, enige om ikke å gi utbroderende kommentarer til saken eller til løsningen av den.

Det signerte rettsforliket kan lastes ned her.

Reklame