Byggestart for ny firefelts E39 Os – Bergen

Etter mange år med diskusjon og planlegging er byggearbeidet nå i gang for ny firefelts veg Os – Bergen. Utbyggingen vil gjøre trafikken tryggere og fører til en halvering av reisetiden på denne strekningen. Med den nye vegen får vi også en mer miljøvennlig og effektiv trafikk. Prosjektet er viktig for næringsutviklingen i aksen Os – Bergen og for å styrke forbindelsene mellom vekstområder langs E39 på hele strekningen mellom Stavanger og Bergen.

Os-Rådal

Dette sier statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet i dag, i forbindelse med en markering av byggestart for E39-utbyggingen fra Svegatjørn i Os kommune til Rådal i Bergen kommune, i Hordaland.

Prosjektet omfatter i alt 18 kilometer hovedveg og 1,3 kilometer ny fylkesveg med gang og sykkelveg.

Les mer om prosjektet på Statens vegvesens nettsider.

Reklame
%d bloggere liker dette: