DF AMMONIA får en skikkelig oppussing….

På Tinnoset i Telemark igger i dag jernbanefergen DF Ammonia på slippen og får en total oppussing.

Ammonia_800_D2X_5028

Ammonia på slippen på Tinnoset. Foto: Jan E. Thorstein

DF «Ammonia» er en av fire gjenværende jernbane-dampferger i verden, og er en av to fredede ferger på Tinnsjøen i Tinn i Telemark. Den var den tredje fergen som ble satt i drift som passasjerferge på Tinnsjøen. Fergene DF «Ammonia» og MF «Storegut» er bindepunktet mellom privatbanen Rjukanbanen og Tinnosbanen som tilhører NSBs jernbanenett i Norge.

«Ammonia» kostet totalt NOK 932 000, og ble bygget i deler ved Moss Værft og Dokk, og satt sammen på Tinnoset, før den ble sjøsatt 18. juni 1929. I 1951 ble det lagt om fra kull til oljefyring og 2. klassesalongen modernisert noe senere på 50-tallet. Den gikk i fast trafikk til1957, da den ble reserveferge for den mer moderne «Storegut».

«Ammonia» kan ta 250 passasjerer og 16-17 jernbanevogner på dekket, og ble først erklært vernet av Riksantikvaren i 1998. Spesielt maskinrommet er usedvanlig flott, og fergen hadde luksuskabiner for fintfolket som dro jernbaneveien til Rjukan under Norsk Hydros etablering.

Ammonia_800_D2X_5037

Ammonia blir tatt godt vare på og blir som ny under vannlinjen. Foto: Jan E. Thorstein

Navnet «Ammonia» er sannsynligvis avledet av ammoniakk eller kunstgjødselet ammoniumnitrat, som var det de fleste jernbanevognene fraktet fra Rjukan ut til verdensmarkedet.

«Ammonia» er søsterskipet til DF «Hydro» som ble senket på Tinnsjøens dypeste punkt utenfor Rudsgrend i den siste av tungtvannssabotasjene under den andre verdenskrig.

I 1998 ble DF «Ammonia» erklært verneverdig, og i juni 2009 ble hun vedtatt fredet av Riksantikvaren, sammen med MF «Storegut».