Pris viktigst for valg av verksted

Pris teller mest når nordmenn sender bilen på service, ifølge en ny undersøkelse. Om jobben gjøres på et merkeverksted spiller mindre rolle.

Godkjent_Bilverksted

36 prosent oppgir pris som viktigste faktor ved valg av bilverksted, viser målingen, som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

På andreplass kommer god service, som veier tyngst for 27 prosent av de spurte.

Bare 13 prosent synes det er viktigst at bilen sjekkes inn på et merkeverksted. På de neste plassene følger tilgjengelighet og andres anbefaling.

– Drøyt halvparten oppgir også at de i praksis innhenter priser fra flere før de bestiller service eller reparasjon. Bileierne er nok i økende grad klar over at det kan lønne seg å benytte retten til fritt verkstedvalg, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Tidligere kunne bilprodusentene kreve at kun deres egne merkeverksteder og deler ble brukt innenfor garantiperioden. I dag kan bileieren velge etter eget ønske, så lenge verkstedet benytter originaldeler eller godkjente deler av tilsvarende kvalitet.

Noen misforstår

– Men ifølge målingen tror 15 prosent fortsatt at bilfabrikkens garanti bortfaller dersom de går til et frittstående verksted eller en merkeuavhengig kjede. Denne misforståelsen skulle vi ønske ble ryddet helt av veien, sier Hansen.

Seks av ti nordmenn er også klar over at et frittstående verksted har adgang til å stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte. Bare 9 prosent tror svaret er nei. De øvrige vet ikke, eller har ikke tenkt over det.

På spørsmål om hvem som gir best og sikrest reparasjon og service mener 36 prosent at det ikke er noen forskjell mellom merkeverkstedene og de øvrige. 27 prosent holder en knapp på merkeverkstedene, 16 prosent mener det er de frittstående, mens resten svarer vet ikke.

– Mer enn halvparten mener altså enten at de frittstående er best eller at det ikke er noen forskjell. Folk oppfatter det med andre ord som trygt å shoppe verkstedtjenester der det passer dem best, og slik bør det også være, sier Hansen.

Mer enn pris

Omdømme, geografisk beliggenhet og ventetid betyr også mye når bileiere bestiller service eller reparasjon, mener kjedeleder Ole Helge Ratvik i Sjekkpunkt. Kjeden omfatter 186 frittstående verksteder rundt om i landet.

– Vi får mange prisforespørsler, og kommer normalt bra ut i sammenligninger. Allikevel er det nok helheten når det gjelder kvalitet, tilgjengelighet og kundebehandling som er avgjørende når bileierne velger verksted, sier Ratvik.

Bruken av frie verksteder øker gjerne med bilens alder. Når bilen er helt ny har eieren ofte inkludert en serviceavtale i kjøpet. Mange tar kontakt med frittstående verksted etter utløpet av slike avtaler, også i bilens garantitid.

– I Norge stilles det strenge krav til godkjenning av verksteder. Vi må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data. Derfor oppdager stadig flere bileiere at de frittstående kjedeverkstedene holder et faglig nivå fullt på høyde med merkeverkstedene, sier Ratvik.