Vinner av Kulturminnedagsprisen 2015

Austrheim kyst- og sogelag får Kulturminnedagsprisen 2015.

Kulturvernforbundet

I september hvert år markeres de europeiske Kulturminnedagene, og i mer enn 50 land vises kjente og ukjente kulturminner fram for publikum. Siden 1993 er den europeiske Kulturminnedagen blitt markert i Norge. Formålet med Kulturminnedagen er å øke interessen for kulturminner og kulturmiljøer blant folk flest, og generelt skape forståelse og respekt for felles, egen og andres kulturarv. Dagene blir markert med ulike tema for hvert år. I Norge står en rekke institusjoner og organisasjoner bak de enkelte arrangementene, mens Norges kulturvernforbund har et nasjonalt koordineringsansvar.

Styret i Norges kulturvernforbund har besluttet at Kulturminnedagsprisen 2015 tildeles
Austrheim kyst- og sogelag. Deres arrangement i år er: «Austrheim frå steinalder til oljealder»

Austrheim kyst- og sogelag har markert Kulturminnedagene i flere år og utmerker seg blant de mange arrangører av Kulturminnedagene. Årets arrangement i Austrheim er et resultat av lokalt samarbeid og byr på et variert program som vil gi lokalbefolkningen muligheten til å bli bedre kjent med den lokale historien gjennom tre arrangementer: