Disse skal styre i LARDAL

Nye LARDAL kommunestyre