Viser et ønske om endring

Viser et ønske om endring

Norges_Bondelag_lcdffmhdbjodqmfzx7nb

Foto. Norges Bondelag

At røde og grønne partier vant kommunevalget, er et signal fra velgerne om at vi ikke ønsker sentraliseringsreformene eller endringene regjeringa har satt i gang innenfor landbruket. Regjeringa har manglet vilje og evne til å satse på fornybare næringer i et grønt skifte. Det har vært avgjørende for valgresultatet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står fram som vinnerne i årets kommunevalg. Bartnes mener valgresultatet er viktig for norsk matproduksjon.

– Valgresultatet viser at folk er opptatt av andre verdier for norsk matproduksjon, enn regjeringa som vil endre eierstrukturen og bærebjelkene i norsk landbruk. sier Bartnes.

Han har særlig store forhåpninger til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiets rolle i kommunestyrene i hele landet, etter at begge disse partiene gjorde et godt valg.

– Med disse partiene i posisjon i kommunestyrer landet over forventer vi sterkere jordvern og bedre lokal tilrettelegging for matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Om to år er det Stortingsvalg og Bartnes mener at årets valgkamp viser at landbruk står høyt på dagsorden i valgkampen.

– Jordvern og konsesjonsloven kom opp som sentrale saker mot slutten av valgkampen. Landbruk er et område partier med regjeringslyst må satse på, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.