Fredet løkkeanlegg SOLHAUG i Larvik kommune

Riksantikvaren har vedtatt fredning av Solhaug i Larvik kommune. Solhaug er et helhetlig løkkeanlegg fra annen halvdel av 1800-tallet og er sjeldent godt bevart.

Solhaug

Sørfasaden til hovedhuset på Solhaug har en slående dekorrikdom. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

Solhaug ligger på Nanset, nordøst for Larvik sentrum i Vestfold. Anlegget ble oppført i 1878 av forretningsmannen P. A. Johannessen. Løkkeanlegget består av en stor og rikt dekorert hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et sluttet gårdsrom. Hovedbygningen tilhører en variant av sveitserstilen som vi har lite igjen av. I sidebygningen var det tjenerbolig og eget bryggerhus, og i uthuset blant annet stall og dueslag.

– Et så komplett løkkeanlegg som Solhaug kan fortelle oss mye om 1870-årenes samfunnsforhold og boformer. Solhaug var en helårsbolig, og viser oss hvordan løkkeanlegget muliggjorde både matproduksjon og hold av smådyr samt hest for transport. Både arkitektonisk og sosialhistorisk er dette et viktig anlegg av nasjonal kulturminneverdi, sier riksantikvar Jørn Holme.

Solhaug_løkkeanlegg

Løkkeanlegget Solhaug består av hovedbygning, en sidebygning og et vinkelformet uthus rundt et gårdsrom. Foto: Ingeborg Magerøy, Riksantikvaren

Fredningens omfang
Fredningen omfatter hovedhus, uthus og sidebygning, i tillegg til gårdsplass og deler av tidligere pryd- og nyttehage. I hovedhuset er også deler av interiøret i første etasje og trapperom fredet. Fredningsvedtak fattet av Riksantikvaren kan påklages til Klima- og miljødepartementet.