Ser ovnen din slik ut?

Gamle elektriske panelovner som er sorte av sot gir dårlig inneklima. Uskyldig støv kan bli helseskadelig hvis det brenner ved høy temperatur.

5683.700

Hvis du aldri tørker støv av ovnen, vil den bli sotete bare den henger lenge nok. (Foto: Mill)

– De fleste eldre, elektriske panelovner har ikke termostat og regulerer ikke varmen etter romtemperaturen. Dermed kan både overflaten og elementene i ovnen bli overopphetet, sier daglig leder Philip Bryn-Haugland i Mill, som designer og produserer varmeovner.

Når støv blir brent ved høy temperatur, kan kjemikalier i støvet bli skadelige for oss, sier professor Kjell Aas, som har skrevet en rekke artikler for Astma- og Allergiforbundets nettsider allergiviten.no.

– Luftstrømmer fra overopphetede elektriske ovner kan dermed avgi mange ultrafine partikler og ulike flyktige, organiske forbindelser. Det kan føre til irriterte øyne og luftveier, hoste, hodepine og unormal tretthet, og i noen tilfeller astma, sier Aas.

Over 90 prosent av norske boliger og en stor andel av næringsbyggene bruker el-varme til oppvarming.

– Vi tilbringer svært mye av tiden vår innendørs og glemmer at luften inne ofte er mer forurenset enn luften ute, tror professoren.

Tørk støv

Nyere elektriske panelovner har en mye lavere brenntemperatur enn gamle. Samtidig har de god strålevarme. Lukkede panelovner er best, for da kommer ikke luften i kontakt med varmeelementene, mener Kjell Aas.

– Ovner med termostat og tidsur blir ikke overopphetet, fordi de skrur seg av og på hele tiden for å holde en gitt temperatur. Du bør ikke ha det varmere enn 20-22 grader i oppholdsrom. På soverommet holder det lenge med 17 grader, sier Philip Bryn-Haugland i Mill.

Har ovnen din termostat med dag- og nattsenkning, vil det i seg selv gi bedre luftkvalitet, fordi luften varmes opp i kortere perioder av døgnet.

Men om ovnen din og veggen bak er sotete, er det ikke sikkert ovnen har hele skylden.

– Hvis du er sløv med rengjøringen og aldri tørker støv av ovnen, vil den bli sotete bare den henger lenge nok. Ikke skru på ovnen når det blir kaldt utover høsten, uten først å ha rengjort ovnen. Nye ovner har en funksjon som gjør at du kan vippe dem ut for enkel rengjøring, sier Bryn-Haugland.

Oljefylt

Personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet i luftveiene er særlig sårbare for brent støv og luftforurensning.

– De bør unngå ovner som kan brenne støv. For å få best mulig inneklima anbefales gulvvarme eller ovner som stråler ut varmen istedenfor å varme opp luften direkte, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Oljefylte elektriske ovner har lav overflatetemperatur, brenner ikke støv og gir en jevn varme i rommet.

– Vår nyeste ovn er en oljefylt elektrisk ovn som er kledd med sideplater. Du får samme skånsomme oppvarming som før, men den blir enda mer effektiv. Dessuten samler den ikke støv slik oljefylte ovner ofte gjør der rillene er synlige, sier Philip Bryn-Haugland i Mill.

Reklame