Listhaug med gave til Dyrsku´n.

I anledning sitt 150 års-jubileum i 2016 tildeles Dyrsku´n kr. 200 000 fra de nasjonale omdømmemidlene som Landbruks- og matdepartementet forvalter. Ministeren overrekte gaven på hele 200 000 i egen person på Dyrskuplassen i dag. Listhaug påpekte at Dyrsku´n sine verdier er svært viktige på et nasjonalt nivå, og at det var selvsagt at departementet bidro inn i jubileumsfeiringen.

Det var en stolt og takknemlig daglig leder Geir Helge Espedalen som mottok gavesjekken. Foto: Dyrsku'n

Det var en stolt og takknemlig daglig leder Geir Helge Espedalen som mottok gavesjekken. Foto: Dyrsku’n

Dyrsku´n har en stor betydning for folk både i og utenfor landbruket, påpekte ministeren og roste Dyrskuǹ for måten den snart 150 år gamle arven er forvaltet på. “ Dyrsku´n har vært gjennom en enorm utvikling, og messa har blitt sterkere og sterkere”. Departement og minister ønsker også å være tilstede på neste års arrangement. “Vi har allerede satt av Dyrsku´ns 150 års-jubileum i kalenderen og gleder oss til å komme tilbake enten om det er til debatt, tivoli eller potetskrelling. Her på Dyrsku´n finns jo det meste! “

Fornøyd daglig leder

Det var en stolt og takknemlig daglig leder Geir Helge Espedalen som mottok gavesjekken. Han forteller at pengene kommer godt med til jubileet. “Vi ønsker å styrke matsatsingen ytterligere og vil bruke gaven til beste for å tilrettelegge for produsenter og for å skape ytterligere blest om både Dyrsku´n, mat og landbruk” Espedalen sa videre at han er takknemlig for departementets prioritering av Dyrsku´n “Det er 3. gang ministeren legger et besøk til Dyrskuplassen og vi er svært takknemlige for at du ønsker å prioritere oss.” Dyrsku´n legger mye ressurser i å jobbe med nasjonale partnere og ikke minst landbruk- og matdepartementet. “Det er fantastisk for oss å få jobbe med en statsråd som er så engasjert i det arbeidet vi driver med på Dyrsku´n.

Dyrsku´n sitt 150 års-jubileum går av stabelen 9.-11. september 2016.

Frå starten skulle Dyrsku´n først og fremst tene landbruk og husdyrhald. Slik er det framleis, men gjennom desse 150 åra har arrangementet utvikla seg til ein møtestad med rom for alt frå kniv- og klokkehandel, til lokalmat og omsetnad av landbruksmaskiner i stor målestokk, samt ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. 2. Fredagen i September samlast over 80 000 menneskje på Dyrskuplassen i Seljord for aktivitetar, handel og moro for både store og små.

Reklame