Brann på Svene var ingen brann….

Brann i tømmer på Svene i Flesberg. Utrykningsenheter på vei.

politibil-hererpolitietsnyebiler_300_red

Vedr brann i tømmer: Det viser seg at det er gitt tillatelse til brenning på stedet.