Vardebrenning mot rovdyrpolitikk.

Fredag 26. februar ble det gjennomført en landsomfattende aksjon for å vise misnøye med dagens rovdyrpolitikk. I Østre Hedrum i Larvik kommune deltok nærmere førti rundt bålet som flammet opp i vinterkvelden. Det er organisasjonen «Naturen for alle»,  sammen med lokale initiativtakere som står bak aksjonen. Hovedbudskapet er at rovdyr må forvaltes lokalt og på kommunenivå. Det er der kunnskapen og ikke minst erfaringene finnes, sier aksjonsleder Harald Teig i «Naturen for alle».

Stortinget skal evaluere rovdyrforliket i mars. Aksjonen er en synliggjøring på at det er stor misnøye med dagens rovdyrforvaltning.

Bruk av utmarka til beite har stor samfunnsnytte og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge. Uten dyr på beite gror Norge igjen, også her i Hedrum, sier  sauebonde Håvar Fjære.

_DSC5065

Lokale initiativtakere til vardebrenningsaksjonen i Hedrum fra venstre Håvar Fjære, Svein Kvalevåg og Maren Anne Kryger.

_DSC5049

Noen av de snaut førti deltakerne rundt bålet på Åsrum i Hedrum, Larvik kommune.

Tekst og foto: Olav Nordheim.

Reklame