Nå blir denne forbudt

Nye regler gjør at det ikke lenger er lov å merke melk som «ekstra lett». Heretter er bare betegnelsene helmelk, lettmelk og skummet melk tillatt.

Q-Melk-Ekstra-lett-1-75-l-full-430-23

De grønne kartongene med ekstra lett melk blir trolig ikke borte med én gang likevel. Produsentene har til slutten av året på seg til å selge ut all melken hvor emballasjen er merket ekstra lett, skriver VG.

Deretter står vi igjen med helmelk som betegnelse på melk med minst 3,5 prosent fett. Melk med mellom 0,5 og 1,8 prosent fett er lettmelk, mens skummet melk er magrere enn 0,5 prosent fett.

Bakgrunnen for innstrammingen er at forbrukerne ikke skal villedes og at det skal være redelig konkurranse, ifølge Mattilsynet.

– Det ville ha vært uheldig for både forbrukere og virksomheter dersom man lovlig kunne ta i bruk nye og ustandardiserte utsagn som inneholder gradsangivelser, forsterkninger eller superlativer, for eksempel «ekstra lett», «ultra lett», «super lett» og «hyper­ lett» osv. uten at det i regelverket er fastsatt noen grenser for bruk av slike utsagn, sier seksjonssjef Merethe Steen.

Det blir fortsatt lov å lage den ekstra lette melken, og den nye forskriften tillater at kartongen merkes med den aktuelle fettprosenten, for eksempel «Lettmelk 1 % fett». Men betegnelsen «ekstra lett melk» blir altså historie.

Reklame