Krigsveteraner på Volds Minde

Onsdag arrangerte diakoniutvalget i Hedrum menighet hyggekveld på Volds Minde. Salen var fullsatt, og det skyldtes nok at vi hadde besøk av krigsveteranene Helge Andresen fra Rekkevik og Arne Stokke fra Sandefjord. Begge er nå 95 år, og seilte ute under hele krigen. Nøkternt fortalte de om fem år med livet som innsats, der de seilte mellom miner og tyske ubåter. En artig sak, sett med dagens øyne, var at etter 20 måneder til sjøs, hadde de rett til 14 dager på land.

Hans Kragset fra Rekkevik/Sunnmøre hadde laget en fin bildeinnledning. Han gjør en verdifull jobb med å dokumentere eldre menneskers liv.

volds-minde_057

På bildet ser vi Helge Andresen til venstre og Arne Stokke til høyre. Foto: Tor Bjørvik

Reklame