NORSKOG påklager vedtaket om kvoter og områder for lisensfelling av ulv

Norskog mener at den fastsatte kvoten for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet er satt for lavt i forhold til bestandsmålet på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnorske. Norskog mener vedtaket om hvilke grupper eller par som skal tas ut gir en svært uheldig skjevfordeling av ulvebelastningen og at vedtaket ikke er tilstrekkelig opplyst i forhold til skadepotensialet for jaktretten.

Les klagen på vedtaket her

Ulv_D2X_2945_red_700

Ulv. Foto: Jan E. Thorstein ©

 

Reklame