NYTT KJØREMØNSTER PÅ E18 VED BOMMESTAD

Trulse bru ved Kværken er nå ferdig, og E18-trafikken kan dermed legges over på det nordgående løpet under brua. Det vil bety en litt slakere kurve enn i dag og dermed litt bedre trafikkflyt.
OMLEGGINGEN SKJER NATT TIL TORSDAG 6. OKT.

14572376_1144208239006265_5853212429157087489_n

Følg med her når veien legges om. Foto: Statens vegvesen

Reklame