Nettbrett inn i barnehagene

nettbrett-inn-i-barnehagene-6291-700

TIDLIG KRØKES: Barna i Norlandia Myrertoppen barnehage bruker et nettbrett til å filme og redigere sine egne videoer. (FOTO: Norlandia-barnehagene)

Barn ned i ett år tar nå i bruk nettbrett, kamera og andre digitale verktøy i barnehagen. – Positivt, hvis det gjøres på en riktig og pedagogisk måte, mener Senter for IKT i utdanningen.

– Målet er at barna skal lære å bruke digitalt utstyr på en god måte. De skal ikke være konsumenter, men produsenter, sier pedagogisk leder Cathrine Fragell Darre i Norlandia Myrertoppen barnehage.

Det innebærer at barna skal være med å skape egne uttrykk ved hjelp av teknologien, ikke bare serveres ferdigproduserte spill og medieinntrykk.

I regjeringens forslag til ny rammeplan for barnehagene står det at man skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

– Vi har vært tidlig ute med dette. Gjennom et digitalt prosjekt har alle de 61 Norlandia-barnehagene i Norge fått prøve seg på ulike former for aktiviteter med digitale verktøy, sier Fragell Darre. Hun har vært leder for prosjektet som har pågått i over ett år.

Barnehagepedagogen mener teknologien kan gi en ny dimensjon til prosesser barna allerede er i.

– Man kan åpne rom for større forståelse og introdusere elementer som matematikk, språk og estetikk i en naturlig sammenheng.

Alle er med

Mens de eldste barnehagebarna får innblikk i mer komplisert bruk av digitale verktøy, får de yngste prøve seg på helt enkle oppgaver.

– Det kan være å leke med farger og figurer på en PC, eller føre en finger over en berøringsskjerm for å oppnå en effekt. Også de aller minste barna på ett år får være med, sier hun.

Barna lager egne animasjonsfilmer, inkludert manus og filmmusikk. De fotograferer planter, kongler og steiner de finner i naturen, og de lærer hvordan de redigerer og skanner bilder. Med maleprogrammet på nettbrettet får de prøve seg på forskjellige maleteknikker, fargebruk og skyggelegging.

Seniorrrådgiver Helle Jacobsen ved Senter for IKT i utdanningen, mener det er positivt at barnehagene tar i bruk digitale verktøy så lenge det gjøres på en målrettet og pedagogisk måte.

– Det har vært stor skepsis til å bruke nettbrett og PC i barnehagene. Mange tenker at barna bruker nok tid på PC-spill og liknende hjemme, og at barnehagen skal være et sted for fri lek, uten bruk av skjerm. Men introduseres barna til teknologien på en riktig og pedagogisk måte, er det ingen fare for at den forstyrrer den frie leken, sier Jacobsen.

Ansatte på kurs

Likevel er det ingen grunn til å utstyre barnehagene med avansert teknologisk utstyr hvis personalet ikke vet hvordan de skal bruke det.

– PC-er og nettbrett har en tiltrekning på barn i alle aldre. Det er viktig at de ikke blir brukt som barnevakt, men som hjelp til å skape noe. De ansatte i barnehagen må få god opplæring, og det må være klare mål og rammer for bruken av digitale verktøy, og ikke minst kunnskap om personvern, sier Jacobsen.

Å innføre digitalkompetanse på barnehagenivå, utjevner også sosiale forskjeller.

– Ikke alle har tilgang til et nettbrett eller en PC hjemme. Ved at alle barna i barnehagen får den samme innsikten, sikrer vi at de har det samme utgangspunktet ved skolestart, sier Cathrine Fragell Darre i Norlandia Myrertoppen barnehage.

Samtidig er det viktig å være klar over at en såkalt pedagogisk app ikke nødvendigvis er en ledetråd til pedagogisk og samlende lek, mener hun. Alt avhenger av den veiledningen og støtten barnet får i prosessen med å bruke appen.

– Vi må alltid følge med på barna. Selv om de står samlet rundt et nettbrett trenger ikke det å bety at alle er inkludert i leken, sier hun.

Reklame