Neste år kan du dele opp årsavgiften

 

I disse dager forfaller årsavgiften for motorkjøretøyer. Neste år erstattes årsavgiften med en ny trafikkforsikringsavgift. Det er godt nytt for deg som ønsker å dele opp regningen.

I år er siste gangen norske bileiere trenger å forholde seg til årsavgift på bil. Neste år erstattes nemlig den gamle årsavgiften med en «trafikkforsikringsavgift».

Den nye avgiften er allerede vedtatt i Stortinget, men innkrevingen starter først i 2018.

– Den største forskjellen mellom de to avgiftene er at tidligere var det myndighetenes ansvar å kreve inn årsavgiften, mens fra neste år er det forsikringsselskapene som skal fakturere deg for den, sier fagansvarlig for motor i Storebrand Forsikring, Mats Sæterkvist.

988b155f-722a-44c4-9191-c3299d5870aa-main_image_email

Fra neste år er det forsikringsselskapene som skal kreve inn årsavgiften på bil, og den skal hete «trafikkforsikringsavgift». Foto: PTAFOTO-J.E.Thorstein

 

Kan slå positivt ut

Den nye avgiften er et resultat av statens ønske om å redusere administrasjonskostnadene knyttet til den tradisjonelle bilavgiften. Derfor er det forsikringsselskapene som skal kreve inn årsavgiften sammen med ansvarsforsikringen.

I stedet for å betale ett stort beløp én gang i året, blir beløpet fordelt etter hvordan du betaler bilforsikringen din. Noen betaler månedlig, andre kvartalsvis eller årlig. Bileierne betaler altså trafikkavgift for den perioden kjøretøyet har ansvarsforsikring. Hvis du skal selge bilen din, betaler du trafikkavgift frem til bilen omregistreres.

– Det gunstige med den nye ordningen er at du som bileier kun betaler for de dagene du faktisk trenger forsikringen, mens tidligere måtte du uansett betale for minst et halvt år frem i tid. Har du betalt for mye i forskudd på trafikkavgiften når du selger bilen, vil du få beløpet refundert av forsikringsselskapet, sier Sæterkvist.

Må jeg gjøre noe?

Prisen du skal betale fastsettes av Stortinget, og i statsbudsjettet for 2017 får bensinbiler en trafikkavgift på 2820 kroner. Elbiler betaler fortsatt en svært lav årsavgift.

Så, til spørsmålet alle stiller seg: Må du som bileier foreta deg noe som helst?

– Nei, det eneste du trenger å gjøre er å sørge for å ha forsikring på bilen din, noe som uansett er lovpålagt, avslutter Sæterkvist.

Reklame