Nye jaktregler i Sverige

Rype
Nå må norske rypejegere vente til 15. september for å jakte i Sverige. Jaktstarten 25. august er nå forbeholdt svenske statsborgere og personer med særskilt tilknytning til Sverige.

Den svenske regjeringen vedtok i fjor et nytt regelverk, som fra 1. april i år gir länsstyrelsene mulighet til å legge kraftige begrensninger på EU/EØS-borgeres tilgang til rypejakt på statsgrunn i svenske fjell. Nå trer den nye forskriften om prioritet i småviltjakt i kraft. Småviltjakt på statsgrunn i svenske fjell er gitt til alle etter 15. september. 

Nye regler

Småviltjakt på statsgrunn og i reinbeitefjellene skal leies ut til jakt for innbyggere i Sverige (og svenske statsborgere) og jegere med tettere bånd til Sverige – som eier eiendom i Sverige, har vært ansatt i Sverige eller driver virksomhet i Sverige.
Om du har tilknytning eller er bosatt i Sverige, kan du søke og da gjelder følgende:

Følgende gjelder for de som har tenkt å søke om muligheten til å jakte mellom 25 august og 15. september:

  • Behandling av søknader foregår fra 1. april.
  • Søknaden sendes på svensk, norsk, dansk eller engelsk. Dokumenter må være oversatt til svensk, norsk, dansk eller engelsk.
  • For å gjøre behandlingen effektiv, er det viktig at søknadene er fullført.
  • Dokumenter som er ufullstendige vil bli returnert til søkeren for ferdigstillelse.
  • Søknader som ikke er fullført innen den lovpålagte tidsfristen blir avvist.
  • Länsstyrelsene kan ikke garantere at søknader mottatt etter 1. juni kan håndteres før jaktstarten .

Her finner du søknadsskjema.

Reklame