Redd rådyrkalvene før slåtten!

Rådyrkilling

Nå er det viktig å få rådyrkalvene vekk fra eng og åker før slåtten setter inn. Opp mot 30-40 % av rådyrkillingene kan i enkelte områder bli drept av slåttemaskinen. Dette må vi prøve å hindre.

Redusert rådyrbestand

På grunn av den snørike og tøffe vinteren rådyra har hatt mange steder, kan det forventes en redusert rådyrbestand og det er heller ikke utenkelig at den harde vinteren har ført til at rådyrgeitene føder færre kalver enn normalt denne våren sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i NJFF. Derfor er det ekstra viktig å sikre en best mulig overlevelse av tilveksten dette året slik at bestanden raskt tar seg opp igjen sier han.

Jo tidligere førsteslåtten er, desto større er faren for at det går galt. NJFF mener jegerne kan spille en nøkkelrolle for å forhindre dette.

Enkle tiltak

– Det positive er at man ved hjelp av svært enkle grep kan bidra til å redusere problemet betydelig. Grovt sett handler det om å gjennomføre tiltak som uroer rågeita kvelden og natten før slåtten. Hvis hun opplever enga som utrygg, er det sannsynlig at kalvene blir lagt et annet sted. Det bør være en overkommelig oppgave for jaktlag og foreninger å få til et samarbeid med grunneierne om dette. Det er få andre viltstelltiltak som med så liten innsats vil kunne gi såpass stor effekt, sier viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. ​​

 

Frodige enger er fine gjemmesteder for nyfødte kalver. I det høye gresset føler de seg trygge. Rådyrkalvene er fra naturens side utstyrt med en trykkerefleks som gjør at de ikke vil flykte når slåmaskinens skarpe kniver nærmer seg. Etter rødreven, er det trolig slåmaskinen som tar livet av flest rådyrkalver. I enkelte fylker har det blitt drept flere killinger med slåmaskin enn det blir felt om høsten. Vil du hjelpe til? Ta deg en tur på enga kvelden før, gjerne med hund i bånd, for å sette igjen mest mulig lukt i området.

RådyrOleAleksanderRisa

Ole Aleksander Risa er takknemlig for slike opplevelser som dette. Her reddes en liten rådyrkalv. Foto: Ole Aleksander Risa​​

Reklame