«Flytoget» kommer til TORP Sandefjord lufthavn

Torp Vest et riktig valg for fremtiden og vår nye region.

Illustrasjon, Torp
Illustrasjon Torp

Det gleder oss at Bane NOR har levert sin anbefaling med Torp Vest som fortrukken korridor for den fremtidige jernbanen gjennom Sandefjord kommune.

Med Torp Vest vil en togstasjon kunne samlokaliseres med flyplassterminalen, slik at passasjerene kan gå direkte fra stasjonen og inn på flyplassen.

En stasjon i Torp Vest-korridoren vurderes som det beste alternativet, både for regional utvikling og for å redusere biltrafikk til flyplassen, samt at den samfunnsøkonomiske fordelen er betydelig.

Når vi vet hvilken katalysator og hvilket nav flyplassen er for utvikling av hele den nye Vestfold – Telemark regionen og hvordan en moderne jernbane knytter byene våre tettere sammen og minsker avstanden til Grenland, er Torp Vest et meget godt valg.

Torp Vest sikrer at enda flere kan reise sømløst og bærekraftig til sine flyreiser. For reisende fra Grenland handler det om hvordan de kan komme raskt og effektivt til Torp på en bærekraftig måte.

Jernbanen i Vestfold er 130 år gammel, og mye har endret seg siden den forrige korridoren ble valgt. Vi skjønner alle at det er mye følelser involvert i ethvert korridorvalg, særlig for dem som blir personlig berørte. Uansett hvilken korridor som blir valgt er antall berørte omtrent det samme, og vi har naturligvis sympati for de det gjelder.

Toget er endelig på vei mot Sandefjord og Larvik på dobbeltspor, og vi på Torp skal stå klare på perrongen når det kommer.