Ønsker å bygge – når kan et ja fra Larvik kommune være på plass?

Foto. Bedre Larvik

Av Erik A. Sørensen, Gruppeleder BedreLarvik

VMU AS ønsker å bygge over 400 m2 verksted og lager, men mangler riktig tomt. Like over kommunegrensen i Kongsberg kommune, Hvittingfoss, lokkes det med byggeklar tomt. Men Svarstad firmaet VMU AS ønsker primært å ekspandere og utvide virksomheten med egne lokaler i Svarstad, nærmere bestemt ved Sogn industriområde, de ansatte er også bosatt i Svarstad. De er i en god dialog med grunneier og ønsker å kjøpe et område på 4 mål. Området er nærmeste nabo til Gjerden Fjellsikring AS. Området de ønsker seg er i dag regulert til noe annet en næring/industri og de frykter en prosess i kommunen vil «ta år og dag» før de kan stikke spaden i jorda. (Hovedbildet viser to av de ansatte fra venstre Rune Janshaug og Kjetil Tveiten. I bakgrunnen av bildet er området de ønsker å etablere seg på.)

VMU AS har i et års tid vært i dialog med Larvik kommune uten å ha fått en løsning på en tilfredsstillende tomt. Næringsrådgiver i Larvik kommune, Jørgen Johansen, informerte formannskapet så sent som i september 2019, at rimelige og mindre næringstomter i Larvik kommune er det manko på og en stor utfordring å tilby i Larvik kommune.

BedreLarvik gikk til valg på økt aktivitet og rask problemfri tilrettelegging for bedrifter som ønsker å etablere seg og investere i Larvik kommune. Dette sikrer også at arbeidsplassene blir i kommunen og at antall arbeidsplasser øker. Dette er igjen med på å øke bosetting i Larvik kommune. Larvik kommune må øke inntektene for å sikre gode tjenester til kommunens innbyggere i fremtiden. En vinn vinn situasjon for alle om VMU AS kan komme raskt i mål med sitt mål.

Mulig hurtigløp: En annen bedrift som også trenger nye lokaler er selskapet TS Elementer AS. På kort tid klarte man å få omdisponert et LNF areal på Solum til næringsareal og bygging kan forhåpentligvis snart realiseres.

Arealet som VMU AS ønsker å etablere seg i Svarstad er markert med rødt på bildet: Skjermdmp 1881

Vi i BedreLarvik håper VMU AS allerede til våren kan stikke spaden i jorda og at de for å få til dette, kan få rask behandling og super støtte med å realisere drømmen om egne lokaler. Vi støtter dette initiativet og engasjementet på alle måter vi kan. Å tape denne investeringen og arbeidsplassene til fordel for nabokommunen er ikke akseptabelt.

Reklame