I løpet av de neste 14 dagene er bygningene på Løvås i Lardal borte.

Entreprenørfirmaet Mortensen as har fått i oppdrag å rive hovedbygningen og låven på Løvås.

Løvås i Lardal. Foto: Jan E. Thorstein

Som del av generasjonsskiftet i Treschow-Fritzøe, har Victoria Stang Treschow overtatt eiendommen Løvås.

Gammel gård

Løvås, også kalt Lauvås, ligger på om lag 400 meter over havet og skal være det høyestliggende gårdsbruket i Vestfold. Gården ligger helt nordøst i Lardal, og 13 kilometer fra Svarstad.

Løvås ble første gang nevnt i lensregnskapene i 1645. Greven kjøpte gården i 1692. Fra grevskapet gikk eiendommen i 1835 over til Treschow.

Løvåstunet ligger omgitt av Fritzøe Skoger på alle kanter, og den enorme skogseiendommen eies nå av Michael Stang Treschow, Victorias bror.

Bygningene har de siste årene vært utleid som feriested, og det er slik Victoria Stang Treschow også har tenkt å bruke det.

Planene er å reise nye bygg på eiendommen.

Reklame