Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag …

Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som leder av Norges Bondelag under organisasjonens digitale årsmøte 30.september.  Bjørn Gimming ble gjenvalgt som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit ble ny 2. nestleder.

Elisabeth Irgnes Hokstad fra Larvik er valgt som ny ordfører i Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes går dermed inn i sitt syvende år som bondelagsleder.

Det nye styret i Norges Bondelag

– Iveren og engasjementet i Norges Bondelag er stort, og det er en glede å få lede en organisasjon som jobber for at vi har en trygg og fremtidsrettet matproduksjon over hele landet. Lagånden og samholdet er sterkt i Bondelaget, og jeg takker for tilliten som årsmøte har gitt meg, sier Bartnes.

Bartnes var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder i 2014

– Bønder gjør en stor innsats på gårder over hele landet hver eneste dag. De skaper store verdier, ikke bare i form av mat, men også arbeidsplasser og verdiskaping som er til nytte for samfunnet vårt. Vi skal aldri ta for gitt verdien av trygg mat, friske dyr og et levende landbruk fra nord til sør, sier Bartnes.

Bonden fra Steinkjer driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Bjørn Gimming (48) fra Idd i Østfold er gjenvalgt som 1.nestleder og går inn i sitt femte år i styret. Gimming driver med korn og ammeku. Han er glad for å få gjøre jobben med å være bondens forlengede arm i møte med storsamfunnet og myndighetene.

-Dette er et verv jeg gjør på vegne av alle medlemmene våre og det tar jeg på alvor. Næringa har mange utfordringer som vi må ta fatt i som økt selvforsyning, god dyrevelferd og bærekraftig bruk av jorda. Klima står sentralt, og vi skal jobbe for å kutte utslipp og binde karbon de neste ti årene. Her er Landbrukets klimaplan sentral, sier Gimming.

Ny 2.nestleder

Bodhild Fjelltveit (36) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til ny 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Fjelltveit driver med sau og har et sterkt engasjement for at å ta hele landet i bruk, store som små. Her skal Bondelaget gjør en viktig jobb for medlemmene og som næringsorganisasjon i årene fremover, understreker hun.

– Vi må løfte frem det særegne ved norsk landbruk. Det betyr blant annet å ta i bruk alle arealene vi har og utnytte ressursene som ligger der. Å ha dyra ute på beite er både god ressursbruk og bra for dyrene. Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover, sier Bodhild Fjelltveit.

Flere nye styremedlemmer

Årsmøtet valgte flere nye styremedlemmer. Inn kommer Audhild Slapgård fra Trøndelag og Arthur Salte fra Rogaland for hhv 2 og 1 år. Solveig Bratteng Rønning er nytt styremedlem som representant for Tine. Elisabeth Irgnes Hokstad er valgt som ny ordfører i Norges Bondelag og ny varaordfører ble Karl Fredrik Okkenhaug. Torleif Müller fra Vestfold er ny 2.vara og Ragnhild Duserud er ny 3.vara.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Reklame