Vant europeisk pris om Vestfoldmuseene!

Vant europeiske pris tildelt av The European Museum Academy for beste masteroppgave om museer i Europa. 

Sofia Elamson, har nettopp har vunnet prisen i konkurranse med bidrag fra hele Europa. 

En av USN sine tidligere studenter, Sofia Elamson, har nettopp har vunnet prisen i konkurranse med bidrag fra hele Europa. Vestfoldmuseene er en av to cases i masteroppgaven om europeisk kulturpolitikk og museer. 

– Vi er så stolte av at denne oppgaven om Vestfoldmuseene sitt utvidete samfunnsoppdrag har vunnet pris internasjonalt, sier Lene Walle direktør for Vestfoldmuseene.

Slik blir museet en samfunnsaktør
Sofia Elamson

EUs kulturpolitikk er ikke noe som har fått stor oppmerksomhet, verken fra forskere eller fra allmennheten. Det har ikke blitt sett på som kritisk for europeisk integrasjon, og dets bidrag til økonomien og andre områder har ikke blitt anerkjent av beslutningstakere. Til tross for dette er det en tendens på lokalt nivå blant mange europeiske kulturarvinstitusjoner å innta en sosial rolle, og å handle for å oppnå positive effekter for lokalsamfunnet, også utenfor kulturområdet. Museet er en av disse institusjonene, som kan sees ved å bruke ressursene til å bli en sosial aktør. Potensialet i dette begynner nå å bli anerkjent også på EU-nivå, blant annet fordi man ser at demokratiske idealer som livslang læring og aktivt medborgerskap kan fremmes gjennom institusjoner som museet. I oppgaven min har jeg undersøkt hvordan museet kan fungere som en slik arena.

En av mine casestudiene er Vestfoldmuseerne. Gjennom intervjuer og dokumentstudier har jeg studert måten museet påtar seg en rolle som en demokratisk aktør, og om det kan sees på som å fremme EUs mål om livslang læring og aktivt medborgerskap. Vestfoldmuseenes strategi inneholder et uttalt fokus på inkludering og mangfold, samt mål for å fremme menneskerettigheter og demokrati i den offentlige debatten. Det blir også uttalt at Vestfoldmuseene som institusjon skal delta i denne debatten, og gjennom sine utstillinger stimulere til diskusjon om samtidens sosiale og politiske temaer. Besøkende skal få ny innsikt og oppfordres til å tenke kritisk, noe som gjøres blant annet ved å plassere historien i en sammenheng som gjør den relevant også i dag. I tillegg til strategiske dokumenter, kan dette også sees i utstillinger, så som «Det angår også deg – Demokrati og menneskerettigheter i Vestfold«. Utstillingen forteller lokalhistorien knyttet til andre verdenskrig, men er også et svar på de rasistiske og fremmedfiendtlige strømningene som ser ut til å øke i dagens samfunn, og med den motivasjonen tar museet en klar rolle i å adressere og takle slike holdninger med historien som et verktøy. Utgangspunktet er antisemittisme og Holocaust, men perspektivet utvides til å generelt ta opp spørsmål om rasisme. Utstillingen forteller om fortiden, men stimulerer samtidsdiskusjon.

«Det angår også deg» og flere andre aktiviteter på Vestfoldmuseene viser hvordan den demokratiske dimensjonen er tydelig til stede – publikum er ikke bare en mottaker, men skal delta og bruke kulturen som utgangspunkt for samtal. Museet er da ikke bare en konservator eller et sted for nostalgi, men gir også et rom for diskusjon og kritisk refleksjon, og blir da en arena for aktivt medborgerskap og livslang læring.